Kysy vaikuttajalta - Uusi ikääntymispoliittinen ohjelma

Espoon kaupungin Ikääntymispoliittista ohjelmaa (2009-2015) on päivitetty yhteistyössä alueen ikäihmisten, eri alojen asiantuntijoiden ja vanhuspalvelujen ammattilaisten kanssa. Ikääntymispoliittisen ohjelman työryhmän koordinaattori, vanhuspalvelujen eritysasiantuntija Maria Rysti kommentoi ja kuvaa lyhyesti uutta Ikääntymispoliittista ohjelmaa oheisella videolla espoolaisilta senioreilta kerättyjen kysymysten pohjalta: esim. mikä on ohjelmassa muuttunut  ja miten tiukentunut taloudellinen tilanne vaikuttaa ohjelman linjauksiin?
 
Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Santtu Hakola, Jenna Kuusjoki ja Samu Lankila suunnittelivat ja tuottivat videon osana opintojaan. Jakso on toinen osa "Kysy vaikuttajalta" -sarjaa, jossa asiantuntijat ja vaikuttajat vastaavat espoolaisia senioreita kiinnostaviin kysymyksiin. Kiitämme vielä lämpimästi alueen senioreita ja erityisasiantuntija Maria Rystia asiantuntemuksesta sekä osallistumisesta espoolaisille ikäihmisille suunnattuun projektiin.

Voit myös katsoa videon suoraan Youtubesta painamalla tätä linkkiä.