Oppimisen iloa eläkkeellä – Ikäihmisten yliopisto


Eläkkeellä on vihdoin aikaa ja intoa oppia uusia taitoja sekä omaksua uutta tietoa. Eläkeläiset ovatkin varsin aktiivisia harrastuspiireihin ja työväenopiston kursseille osallistujia. Ikäihmisten yliopisto tarjoaa yliopistotasoista opetusta kaikille kiinnostuneille ikäihmisille pohjakoulutuksesta riippumatta, tukemalla näin aktiivista vanhenemista ja elinikäistä oppimista.  Ikäihmisten yliopiston perustamisen ideana onkin tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien luominen kaiken ikäisille.

Ikäihmisten yliopiston idea on lähtöisin 1970-luvun Ranskasta ja se on levinnyt laajasti maailmalla. Suomessa se sai alkunsa Espoosta vuonna 1985. Pitkään Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston alaisuudessa toimittuaan, IKIS-toiminnan koordinointivastuu siirtyy syksyllä 2016 Espoon työväenopistolle, joka on sen keskeinen toimija ja toiminnan kehittäjä. IKIS-toiminta palaa täten takaisin kotikonnuille vahvistaen Espoon työväenopiston tavoitetta vapaan sivistystyön parissa tehtävän senioripedagogiikan kehittämisessä.  Ikäihmisten yliopistoa pyörittävään verkostoon kuuluu kaikkiaan 15 eri paikkakunnilla toimivaa vapaan sivistystyön ja vanhustyön toimijaa, erityisesti kansanopistoa.

Ikäihmisten yliopistossa tieteellinen ja elämänkokemukseen perustuva tieto kohtaavat opintopiireissä, monitieteisillä luentosarjoilla ja taidepainotteisissa seminaareissa. Seniorit pääsevät itse vaikuttamaan opetuksen sisältöön ja toteutukseen, sillä opinnot suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Keväällä 2016 Espoossa Ikäihmisten yliopiston luentosarjoilla käsitellään mm. Balkanin alueen ja Turkin historiaa ja kulttuureja, kiinalaista yhteiskuntaa sekä Afrikan historiaa ja nykypäivää. Ikäihmisten yliopiston opintopiireissä kokoonnutaan yhteen seuraamaan tallennettuja asiantuntijaluentoja tai tv:n opetusohjelmia ohjaajan vetämänä. Keväällä 2016 Espoon opintopiirissä tehdään nojatuolimatka Italiaan sen kaupunkeihin ja museoihin tutustuen. 

Opiskelulla on hyvinvointia parantavia vaikutuksia. Opiskeleminen yhdessä muiden seniorien kanssa pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Opiskelemalla saa tietoa omista oikeuksista ja itseä kiinnostavista aiheista ja opiskeleminen aktivoi osallistumaan sosiaaliseen elämään. Uuden tiedon oppimisessa haastetaan aivoja, millä on myös merkittävä rooli toimintakyvyn ylläpidossa ja dementian ehkäisyssä. Opiskelun on todettu vahvistavan senioriopiskelijoiden itsetuntoa lisäten uskoa omiin kykyihin, osaamiseen ja omaan tahtoon. Senioriopiskelijoiden keskinäinen yhteys lujittaa yhteisöllisyyttä ryhmän kesken ja torjuu näin yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunteita. Opiskelu tekee siis hyvää niin mielelle kuin vartalollekin.

Koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta!

 

Käy tutustumassa Espoon Ikäihmisten yliopiston tarjontaan:
https://www.omnia.fi/tule-oppimaan/espoon-tyovaenopiston-kurssit/ikaantyvien-yliopisto 

 

Lähteet:

Ikäihmisten yliopisto – Espoon työväenopisto:
https://www.omnia.fi/tule-oppimaan/espoon-tyovaenopiston-kurssit/ikaantyvien-yliopisto

Ikäihmisten yliopisto / Helsingin yliopiston Avoin yliopisto:
www.avoin.helsinki.fi/ikis/

Ojala, Hanna (2010): Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa.
Tampereen yliopisto.

Jyrkämä, Jyrki. (2007): Vanheneminen ja vanhuus. Teoksessa: Sankari, Anne, & Jyrkämä, Jyrki
 (Toim.). (2007). Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa. Vastapaino.

 

Päivitetty 23.4.2017