Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistoiminta, mitä se on?

Vapaaehtoistoiminta on osallistumista sellaiseen toimintaan, jonka saatat kokea itsellesi tärkeäksi. Vapaaehtoisuuden olennainen osa on se, että se on täysin vapaaehtoista ja se on myös palkaton, Vapaaehtoistyö - kuvatosin jotkut järjestöt saattavat kuitenkin maksaa esim. matkakulukorvauksia. Vapaaehtoistoiminta on olemassa monenlaista, tapahtumista ystävätoimintaan. Vapaaehtoistoiminta voi olla vain kertaluontoista tai siinä voi olla mukana vuosiakin, riippuen omasta tahdosta ja aikataulusta. Vapaaehtoistoiminta voi tehdä kuka tahansa iästä ja asuinpaikasta riippumatta omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan.

Velvollisuudet ja oikeudet

Vapaaehtoisilla on joitain velvollisuuksia ja oikeuksia, joita tulee noudattaa, jos vapaaehtoistoimintaan lähtee mukaan. Velvollisuuksina esille tulevat vaitiolovelvollisuus, ajoissa tullut ilmoitus jos on kykenemätön saapumaan sovittuun tehtävään sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioitus. Oikeuksia vapaaehtoisilla ovat sellaiset kuin tarjotusta tehtävästä kieltäytyminen, oikeus perehdytykseen, tukeen ja ohjaukseen, oikeus kieltäytyä yhteystietojen jakamisesta asiakkaalle tai henkilökunnalle, vapaaehtoistoiminnan lopettaminen henkilökunnalle ilmoittamalla ja oikeus ryhmätapaturmavakuutukseen. Espoon kaupungin vanhusten palveluissa kaikki vapaaehtoiset ovat vakuutettuja.

 
Lähteet ja lisätietoa:
 
 
Päivitetty 20.3.2017