Espoon seurakunnat

Espoon seurakunnan sivuilta löydät ajantasaista tietoa kirkon toiminnasta ja tapahtumista:

www.espoonseurakunnat.fi/

Espoon seurakuntayhtymä 

 

Espoon Kirkon senioritoiminta:

www.espoonseurakunnat.fi/web/aikuiset/seniorit 

 

Espoossa on kuusi seurakuntaa:

Espoonlahden seurakunta

Leppävaaran seurakunta

Olarin seurakunta

Tapiolan seurakunta

Espoon tuomiokirkonseurakunta

Esbo svenska församling

 

Tukea Sinulle

Kaipaatko tukea elämäntilanteessasi?

Älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä kirkon työntekijöihin, kun tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua ja muuta tukea.

Sinun henkilökohtaisissa asioissasi kirkon työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tukea 

 

Palveleva puhelin

Kirkon ylläpitämä Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimitse.

0400 22 11 80 suomenkielisille

Päivystysajat
su–to klo 18–01
pe ja la klo 18–03.

 

När du behöver stöd

Behöver du stöd i en besvärlig livssituation? Du behöver inte vara ensam med dina problem! Du kan ta kontakt med kyrkans anställda när du känner att du har behov av tala om konfidentiella ärenden på tu man hand, eller annars har behov av samtalshjälp. Våra anställda har absolut tystnadsplikt.

http://www.esboforsamlingar.fi/fa-hjalp

 

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

http://www.samtalstjanst.fi/ 

Svenskspråkig dejourering 

varje kväll kl 20–24.

0400 22 11 90 för svenskspråkiga

Kunta: