Hätäkeskus 112

Milloin soitat 112?  

Käytä hätänumeroa oikein

Jos epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta.

Milloin soitat 112?

 • Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle.
 • Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa.

Soita hätänumeroon 112 esimerkiksi, kun

 • huomaat onnettomuuden tai tulipalon
 • huomaat meneillään olevan tai tapahtuneen rikoksen
 • on tarvetta ambulanssille tai sosiaaliviranomaiselle

Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. On hyvä, että hätäpuhelun soittaa henkilö, jota asia koskee, mikäli tämä vain on mahdollista. Hänellä on useimmiten sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään avun tarvetta. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat hätätilanteessa tärkein sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua. Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat sijaintitiedot on hyvä selvittää etukäteen.

Milloin et soita 112?

 • kiireettömissä tilanteissa
 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 • häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset, liikenneruuhkat

Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112.

Muista:

 • Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin.
 • Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista.
 • Hätäkeskuslaitoksen sähköpostiosoitteisiin ei voi tehdä hätäilmoitusta eikä niitä ole myöskään tarkoitettu kiireettömiä tilanteita koskeviin viesteihin..

Muistisääntö:

1 Kiireellinen hätätilanne? 
1 Soita 112. 
2 Vastaa kysymyksiin.

Katso myös esite Milloin soitat 112? (pdf) >pdf, 232,9 kB