Teknologialainaamon www-sivut osaksi Seniori365.fi-sivustoa

Teknologialainaamon toiminnan päätavoitteena levittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologiaratkaisuista erityisesti ikääntyneille ja heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Sekä myös mahdollistaa matalan kynnyksen kokeilu ja testaaminen häiriöttömässä ympäristössä ja seurassa. 

Jotta tavoitekohderyhmä saisi mahdollisimman helposti ja kattavasti tietoa hyvinvointiteknologiasta ja sen mahdollisuuksista, siirsimme Teknologialainaamon www-sivut Seniori365.fi -sivuston alaisuuteen. Siirron myötä ikäihmiset sekä heidän läheisensä sekä alan ammattilaiset löytävät kattavasti ja helposti hyvinvointiteknologian tuotteiden ja ratkaisujen lisäksi monia muita ikääntyneiden tarvitsemia tietoja, ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja aktiviteettejä – kätevästi yhdestä paikasta.  

Palvelun jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta sekä säännöllisestä sisällöntuotannosta vastaavat Laurea-ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijat.