Yrittäjälle

Teknologialainaamo tarjoaa hyvinvointiteknologian yrityksille mahdollisuuden kohdata uusia asiakasryhmiä

Teknologialainaamossa yhteistyöyritys tarjoaa tuotteen tai palvelun esiteltäväksi ja me huolehdimme siitä, että yrityksesi tunnettavuus kasvaa. Mahdollistamme myös sen, että asiakkaasi pääsee tutustumaan ja testaamaan tuotetta ennen ostopäätöksen tekoa sekä tuemme hänen ostoprosessinsa viemistä loppuun saakka. Toiminnasta peritään palvelumaksu yrityksiltä, jolla ylläpidetään toimintaa.

Toimintamme tavoitteena on levittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologiaratkaisuista erityisesti ikääntyneille ja heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Olemme kuitenkin laajentamassa toimialaamme, ja etsimme uusia yhteistyökumppaneita, joiden tuotteet vastaavat erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin.

Teknologialainaamon esittelypiste Tikkurilassa on tarkoitettu aktiivisille kansalaisille, jotka ovat kiinnostuneita omasta tai läheistensä hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Teknologialainaamo on matalan kynnyksen kokeilupiste, jonne alueen asukkaat, heidän läheisensä, alan ammattilaiset ja eri-ikäiset ihmiset voivat tulla tutustumaan ja kokeilemaan uusia hyvinvointituotteita, palveluita ja sovelluksia. Kaikkia Teknologialainaamon tuotteita saa kokeilla ja testata opastetusti Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja projektityöntekijän asiantuntevalla avustuksella.

Lue Teknologialainaamon yritysesite

Ota yhteyttä!