Teknologialainaamon www-sivut osaksi Seniori365.fi -sivustoa


Seniori365.fi -palvelun sivuilta löydät nyt myös Teknologialainaamon nettisivut. Teknologialainaamo on Seniori365.fi -palvelun lailla Laurea-ammattikorkeakoulun omistama ja hallinnoima, ja se tutustuttaa sinut terveys- ja hyvinvointiteknologiatuotteisiin. Tällä hetkellä Teknologialainaamolla ei ole lainattavia tuotteita tarjolla palvelussaan, mutta yhteistyöyritysten tuotteisiin on mahdollista tutustua mm. erilaisissa tapahtumissa ja esittelyissä, sekä Laurea-ammattikorkoakoulun Vantaan Tikkurilan kampuksella olevassa esittelypisteessä. 

Teknologialainaamon toiminnan päätavoitteena levittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologiaratkaisuista erityisesti ikääntyneille ja heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Sekä myös mahdollistaa matalan kynnyksen kokeilu ja testaaminen häiriöttömässä ympäristössä ja seurassa. 

Lue lisää Teknologialainaamosta ja sen kevään 2019 avoimien ovien päivistä!

Kategoria: