Juttu kulkee ja mieli virkistyy lukupiirissä


Kun säilyttää aktiivisuutensa ja uteliaisuutensa ympäröivää maailmaa kohtaan, pysyy pitempään toimintakykyisenä. Uutisten kuunteleminen, lehtien ja kirjojen lukeminen sekä niistä keskusteleminen ovat tähän hyviä menetelmiä. Lukupiirissä teemoja voi pohtia yhdessä, jakaa mielipiteitä ja ratkaista ongelmia. Viriketoiminta aktivoi muistia, havainnointia ja keskittymistä antaen samalla sisältöä elämään. Mitä enemmän ihminen käyttää sosiaalisia, henkisiä ja fyysisiä voimavarojaan, sen toimintakykyisempi hän on. Kuntouttava viriketoiminta ylläpitää ja parantaa näitä kykyjä. Periaatteena on toimia asiakkaan ehdoilla ja lukupiiri sopiikin kaiken kuntoisille senioreille. Esimerkiksi dementoituvalle lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden myös muisteluun, joka aktivoi hänen aistejaan, keskittymiskykyään ja tukee itsetuntoa. Menetettyjäkin kykyjä voidaan kompensoida yhdessä. Lukupiirissä voi myös tavata uuden ystävän.

Kuva 1: Lukupiirin terveyshyötyjä vaakakupissa

Kuva 1: Lukupiirin terveyshyötyjä vaakakupissa

Ajatuksesta käytäntöön

Toteutimme opiskelijatiimissä teemaan liittyvän projektin. Projektimme ideana oli pitää kaksikielinen lukupiiri kahdessa Aktiivisuutta elämään-tapahtumassa. Tapahtumapaikat olivat Elä ja asu- seniorikeskus Kauklahdessa 15.5.18 sekä Tapiolan palvelukeskus 16.5.18. Lukupiiriin saattoi liittyä oman aikataulun mukaan ja osallistua keskusteluun ajankohtaisista aiheista molemmilla kotimaisilla kielillä. Halutessaan oli mahdollista vain kuunnella eli piste sopi kaiken kuntoisille senioreille. Project SanomaPiirin tavoitteena oli tarjota asiakkailleen kuntouttavaa viriketoimintaa ja sosiaalisesti positiivinen kokemus lukupiirin muodossa. Lukupiiri toteutettiin joustavasti ja kynnys liittyä piiriin pidettiin matalana. Erityisen tärkeäksi tiimi näki sen, että tunnelma pysyy hyvänä ja lämpimänä.

Painotimme vuorovaikutusta eli aiheet valittiin asiakkaiden toiveiden perusteella. Näin varmistimme, että ajatuksia ja keskustelua heräsi mahdollisimman tehokkaasti. Kaksikielisyydellä houkuttelimme mukaan myös ruotsinkielisiä asiakkaista. Asiakkaiden toimintakyky huomioitiin ja heitä avustettiin tarvittaessa esim. pyörätuolin siirtämisessä, istuutumisessa tai hyvän asennon löytämisessä. Projekti oli kaikin puolin onnistunut ja tavoitteet saavutettiin molempina päivinä. Vaikka pisteen aihe olikin lukupiiri, oli painopiste asiakaslähtöisessä vuorovaikutuksessa. Pisteessä viihdyttiin yhdessä ja käytiin paljon mukavia keskusteluja. Opiskelijatiimi sai senioreilta kotiin viemisiksi arvokkaita elämänohjeita ja hyvää asiakaspalautetta.

Kuva 2: SanomaPiiri-projektin tunnelmia Kauklahdesta. Kuva: Katja Tikkanen.

Kuva 2: SanomaPiiri-projektin tunnelmia Kauklahdesta. Kuva: Katja Tikkanen.

 

Teksti:

Sairaahoitajaopiskelijatiimi Satu Juha, Nina Nyholm ja Katri Halttunen

Laurea-ammattikorkeakoulu 2018

Lähteet:

Kähäri-Wiik, K., Niemi, A. & Rantanen, A. 2011. Kuntoutuksella toimintakykyä. 5.-7. painos. Helsinki: WSOYpro.

Vanhustyön keskusliitto. 2018. Ryhmän ohjaaminen. Luettu 28.5.2018. https://www.vahvike.fi/fi/ryhman-ohjaaminen