Yhdessä on hyvä olla - maksutonta ryhmätoimintaa espoolaisille senioreille


Tiesitkö, että Espoo järjestää senioreille maksutonta virkistystä ryhmätoiminnan muodossa useassa palvelukeskuksessa, ehkä jopa ihan lähelläsi? Eläkeiässä muiden ihmisten kanssa yhdessä oleminen ja tekeminen edistää ja ylläpitää mielen hyvinvointia, sillä se antaa voimia ja lisää mielekkyyttä ja iloa elämään. Ryhmätoiminta tuo arkeen rytmiä ja sisältöä. Ryhmä antaa mahdollisuuden tutustua uusiin mukaviin ihmisiin ja yhteinen toiminta innostaa ja virkistää.  Elämän kokemuksia, niin iloja kuin murheitakin, on hyvä jakaa yhdessä muiden kanssa. Silloin huolet eivät tunnu niin suurilta ja asioita oppii katsomaan myös toisesta näkökulmasta. Ryhmästä voi myös löytyä joku toinen, joka ymmärtää ja tukee.

Syksyllä 2016 Espoon kaupunki järjestää eri palvelukeskuksissa Intoa elämään, Kohtaamistaide®, Muistorasia ja Ystäväpiiri® -ryhmiä. Sinun ei tarvitse olla taiteilija osallistuaksesi Kohtaamistaide -ryhmään, vaan siellä jokainen taidoista riippumatta voi osallistua luovuuden riemuun ja saada positiivista palautetta muilta. Menneitä on mukavaa muistella ja jäsentää omaa Muistorasiaa tehden ja muistoista muille kertoen. Muistorasia voi jäädä ihan ikiomaksi tai sen voi antaa vaikka lapsenlapselle muistoksi mummin tai papan tärkeistä hetkistä. Ystäväpiiri tuo helpotusta yksinäisyyteen, kun saa jakaa omia ajatuksia muiden samaa kokeneiden kanssa ja sieltä voi löytää myös uuden ystävän! Intoa elämään – tee-se-itse –hyvinvointikurssi taas auttaa kokeilemaan muiden ryhmäläisten tukemana pieniä elämäntapamuutoksia, mikä parantaa omaa elämänlaatua ja hyvinvointia. Osa Intoa elämään -ryhmistä on suunnattu omaishoitajille. Kannattaa ottaa yhteyttä ryhmätoiminnan palveluohjaajaan (p. 043 825 3494 / ryhmatoiminta@espoo.fi), jotta kullekin löytyisi se itselle sopivin ryhmä.

Ryhmät ovat espoolaisille senioreille maksuttomia. Niille ilmoittaudutaan hyvissä ajoin ennen ryhmän alkamista ryhmätoiminnan palveluohjaajalle tai seniorineuvontaan. Osaan ryhmistä ilmoittautuneet haastatellaan, jotta varmistettaisiin, että ryhmä on juuri ilmoittautuneen tarpeita vastaava. Kuhunkin ryhmistä voi osallistua vain kerran, näin ryhmätoimintaan pääsee mahdollisimman moni espoolainen.

Kukin ryhmä on useamman kerran kokonaisuus, siksi osallistujilta toivotaan sitoutumista jokaiselle kerralle. Usein seuraavaa kertaa ei malta edes odottaa!

Lisää tietoa Espoon kaupungin senioreille järjestämästä ryhmätoiminnasta syksyllä 2016 löydät tämän artikkelin lopusta sekä täältä:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Aktiiviseen_elamaan/Ryhmatoiminta

 

Teksti: Johanna Laine

Lähteet:

Espoon kaupungin senioripalvelut /ryhmätoiminta:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Aktiiviseen_elamaan/Ryhmatoiminta

Haarni, Ilkka (toim.) 2014:  Ikääntyvä mieli, mielen hyvinvointia vanhetessa. Suomen Mielenterveysseura. Helsinki. 2014.

 

Intoa elämään – Tee-se-itse -hyvinvointikurssi            

Intoa elämään on vertaistukeen perustuva hyvinvointikurssi, jossa kannustetaan osallistujia kokeilemaan pieniä elämäntapamuutoksia. Kurssilla käydään läpi elämänlaatua tukevia aiheita, joilla on merkitystä ihmisen hyvinvoinnille koko elämän ajan. Teemoina ovat ravitsemus, kodin turvallisuus, sosiaaliset suhteet ja liikunta.

Kaikilla meillä on elämän varrelta kertyneitä kokemuksia, erilaisia voimavaroja sekä paljon osaamista. Osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan muiden ryhmäläisten kanssa sekä arvioida omaan arkeaan asiantuntijoilta saamansa ajankohtaisen tiedon pohjalta.

Tervetuloa mukaan ja menestystä omille pienille elämäntapamuutoksillesi!

Espoolaisille senioreille suunnattu ryhmä on maksuton. 

"Olen tiennyt asioita, mutten ole toteuttanut niitä. Nyt sain pieniä kipinöitä ja ryhdyin toimeen."
"Huomasin, että on monia asioita, mitä voin muuttaa elämässäni."
”Lopetin tupakanpolton ja käytän saman ajan liikkumiseen.”
”Vanhuus ei enää pelota, asuminen huonokuntoisenakin on turvattua.”

Syksyn 2016 Intoa elämään -ryhmät:

Soukan palvelutalo, Soukankaari 7
Tiistaisin klo 10-15
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.2016

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, Hansakartano 4
Perjantaisin klo 10—15
23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.2016
Tämä ryhmä on suunnattu omaishoitajille, joilla on voimassa oleva omaishoidon sopimus.

Espoon keskuksen palvelutalo, Espoonkatu 8A
Tiistaisin klo 10-15
27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12.2016

Leppävaaran palvelukeskus, Armas Launiksen katu 9
Perjantaisin klo 10—15
28.10., 11.11., 25.11., 9.12.2015, 13.1. ja 27.1.2016
Tämä ryhmä on suunnattu omaishoitajille, joilla on voimassa oleva omaishoidon sopimus.

Ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen ryhmätoiminnan palveluohjaajalle tai seniorineuvontaan. Ryhmä on kuuden tai seitsemän kerran kokonaisuus ja osallistujien toivotaan sitoutuvan koko ryhmäkaudelle.

Yhteystiedot:
Ryhmätoiminnan palveluohjaaja
p. 043 825 3494
ryhmatoiminta@espoo.fi

 

Kohtaamistaide – Iloa elämään taiteen kautta®          

Kohtaamistaide tarjoaa iloa, elämyksiä ja kokemisen riemua. Kohtaamistaide on monipuolista ja yllätyksellistä taidetyöskentelyä, jota toteutetaan kuvallisia ilmaisuja käyttäen. Moniaistilliset menetelmät herättävät osallistujissa luovuutta ja antavat jokaiselle mahdollisuuden ilmaista itseään erilaisia materiaaleja ja keinoja hyödyntäen.

Ohjattu ja suunniteltu työskentely soveltuu kaikille ja usein myös yllättää tekijänsä lopputuloksellaan. Työskentelymenetelmä perustuu siihen, että ryhmässä jokaisen työ saa osakseen vain positiivista arvostusta.  Ryhmään osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta tai osaamista taidetyöskentelystä.

Osallistujat haastatellaan ennen ryhmän alkua. Espoolaisille senioreille suunnattu ryhmä järjestetään yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa ja se on maksuton.

”Toimintatapa kaivoi esiin tiedostamatontakin.”
”On ollut paikka mihin mennä. Olen saanut ryhmästä mielihyvää.”

Syksyn 2016 Kohtaamistaide-ryhmät:

Espoon keskuksen palvelutalo, Espoonkatu 8
Keskiviikkoisin 21.9.—23.11.2016 klo 13—15

Soukan palvelutalo, Soukankaari 7
Maanantaisin 26.9.—28.11.2016 klo 13—15

Ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen ryhmätoiminnan palveluohjaajalle, yhteystiedot oikeassa ylälaidassa. Ohjaajat haastattelevat ilmoittautuneet ennen ryhmän alkamista. Ryhmäläisten toivotaan sitoutuvan koko kaudelle.

Yhteystiedot:
Ryhmätoiminnan palveluohjaaja
p. 043 825 3494
ryhmatoiminta@espoo.fi

 

Muistorasia – Eletyn elämän pienoisnäyttämö            

Luova muistelu auttaa jäsentämään omaa elämää ja sitä kautta lisäämään omia voimavaroja. Ryhmä antaa jokaiselle mahdollisuuden tuoda esille oman tarinansa ja saada se näkyväksi muistorasian muodossa.

"Muistorasiaan voi mahduttaa koko inhimillisen elämän monimuotoisuuden ja yksilöllisen elämän ainutkertaisuuden. Sen avulla avautuu ymmärrys menneeseen. Mutta samalla syntyy ymmärrys siitä, kuka olen, koska ilman menneisyyttä en olisi se, mikä nyt olen. Se on eletyn elämän pienoisnäyttämö, jossa on vain yksi puhuja."

Lainaus Leonie Hohenthal-Antinin kirjasta Muistot näkyviksi.

Espoolaisille senioreille suunnattu ryhmä on maksuton.

 "Onhan tää ollut ihan uskomatonta. Sanat ei riitä kertomaan"
"Tää on tosi hienoa. Tämä antoi sysäyksen muisteluun."
"Tuntuu hyvältä, että tämä on nyt tehty. Se on osa elämääni."

Syksyn 2016 Muistorasia-ryhmä:

Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuja 4
Keskiviikkoisin 5.10.—30.11.2016 klo 13—15

Soukan palvelutalo, Soukankaari 7
Perjantaisin 4.11.2016—20.1.2017 klo 13—15

Ryhmään on ennakkoilmoittautuminen ryhmätoiminnan palveluohjaajalle, yhteystiedot oikeassa ylälaidassa. Ohjaajat haastattelevat ilmoittautuneet ennen ryhmän alkamista. Ryhmäläisten toivotaan sitoutuvan koko kaudelle.

Yhteystiedot:
Ryhmätoiminnan palveluohjaaja
p. 043 825 3494
ryhmatoiminta@espoo.fi

 

Ystäväpiiri – Yhdessä elämyksiä arkeen®

Ystäväpiirissä käsitellään ystävyyttä ja yksinäisyyttä eri näkökulmista. Kunkin ryhmän toiminta suunnitellaan osallistujien omien ja yhteisten toiveiden pohjalta. Ryhmässä pääpaino on keskustelulla, mutta sen lisäksi toiminta voi olla esimerkiksi liikuntaan, kädentaitoihin tai kulttuuriin liittyvää. Ryhmä tekee yhdellä tapaamiskerralla myös pienen retken.

Ystäväpiiri tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja pohtia itselle merkityksellisiä asioita muiden kanssa turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Moni osallistuja on myös löytänyt Ystäväpiirin kautta uusia ystäviä elämäänsä.

Osallistujat haastatellaan ennen ryhmän alkua. Espoolaisille senioreille suunnattu ryhmä järjestetään yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa ja se on maksuton.

”Olen saanut ryhmästä esikuvia selviytymisestä”
”Lämminhenkinen, hauska, naurua piisasi!”

Syksyn 2016 Ystäväpiiri-ryhmät:

Haukilahden palvelukeskus, Haukilahdenkatu 6
Tiistaisin 20.9.—13.12.2016 klo 10—12
Tämä ryhmä on kohdennettu muistisairastuneille.

Kalajärven kirjasto, Ruskaniitty 4
Keskiviikkoisin 21.9.—7.12.2016 klo 10—12

Leppävaaran palvelukeskus, Armas Launiksen katu 9
Maanantaisin 26.9.—12.12.2016 klo13—15

Asukastalo Kylämaja, Matinkatu 7
Tiistaisin 27.9.—20.12.2016 klo 13—15

Espoon keskuksen palvelutalo, Espoonkatu 8
Maanantaisin 3.10.—19.12.2016 klo 10—12

Ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen ryhmätoiminnan palveluohjaajalle, yhteystiedot oikeassa ylälaidassa. Ohjaajat haastattelevat ilmoittautuneet ennen ryhmän alkamista. Ryhmäläisten toivotaan sitoutuvan koko kaudelle.

Yhteystiedot:
Ryhmätoiminnan palveluohjaaja
p. 043 825 3494
ryhmatoiminta@espoo.fi