Tutkimus paljastaa eläkeläiset rohkeimmaksi ikäryhmäksi


Uuden pelkotutkimuksen mukaan vähän alle kolmasosa suomalaisista pelkää yksin liikkuessaan joutuvansa väkivaltaisen käytöksen kohteeksi. Naiset pelkäävät lähes kaikkea väkivaltaa enemmän kuin miehet, kun taas suurin osa miehistä ei pelkää väkivaltaa lainkaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä noin 1 000 iältään 15–79-vuotiasta. 

Ylen Taloustutkimuksella teettämä tutkimus paljastaa myös, että 24 prosenttia kaikista ihmisistä pelkää julkisilla paikoilla tai väkijoukoissa liikkuessaan satunnaista väkivaltaa ja noin 17 prosenttia pelkää sodan syttymistä. Kaikista kyselyyn vastanneista 46 prosenttia ilmoitti, ettei pelkää väkivaltaa ollenkaan.  

Huomioitavaa tuloksissa oli Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Eija Aholan mukaan se, kuinka vähän läheisten aiheuttamaa väkivaltaa pelättiin. Yllättävää oli myös se, kuinka paljon vastaajat ilmoittivat pelkäävänsä sotaa. Eniten sodan ilmoitti pelokseen 65–79 vuotiaat, mikä varmasti selittyy vastaajaryhmän läheisemmällä historialla sota-aikaan, ja se, että he myös kuuntelevat sota-aiheisia uutisia tarkemmin. 

Aholan mielestä tulokset kertovat erityisesti siitä, mitä uutisoidaan, sen sijaan että ne noudattaisivat suoraan väkivaltatilastoja. Rohkeimmaksi ikäryhmäksi tuloksissa paljastui eläkeläiset; jopa yli puolet yli 50-vuotiaista kertoi, ettei pelkää väkivaltaa yhtään. Se liittyy myös osittain siihen, etteivät vanhemmat liiku ulkona yksin yhtä paljon kuin nuoret, Ahola sanoo.  

Väkivaltaa väkijoukoissa ja yksin liikkuessa pelätään eniten pääkaupunkiseudulla, jossa myös asukastiheys on luonnollisesti suurin. Vain kolme prosenttia vastanneista pelkäsi lapsensa tai vanhemman väkivaltaa, ja noin kuusi prosenttia pelkäsi työpaikalla ilmeneviä väkivaltatilanteita. Vastanneista kolme prosenttia pelkäsi puolison aiheuttamaa väkivaltaa, ja saman verran pelkäsi väkivaltaa harrastuksissa tai vapaa-ajalla.  

 

Lue lisää: http://yle.fi/uutiset/pelkotutkimus_paljastaa_rohkeimman_ikaryhman__suomalaiset_pelkaavat_sotaa_ja_vakivaltaa_yksin_liikkuessa/8179355

Kategoria: