Virheviesti

  • Notice: Undefined offset: 2664 funktiossa menu_tree_check_access() (rivi 1508 tiedostossa /home/seniori365/domains/seniori365.fi/public_html/includes/menu.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() funktiossa menu_tree_check_access() (rivi 1508 tiedostossa /home/seniori365/domains/seniori365.fi/public_html/includes/menu.inc).

Turvallinen elämä ikääntyneille

Lokakuussa 2017 valtioneuvoston periaatepäätöksessä, sisäisen turvallisuuden strategiasta Hyvä elämä- turvallinen arki, päätettiin ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittämisestä. Ikääntyneiden turvallisuusohjelma on laadittu vuonna 2011. Tätä ohjelmaa ei kokonaan lähdetä uusimaan, vaan se päivitetään.

Turvallinen elämä ikääntyneille- toimintaohjelmassa käydään läpi ikääntyvien ihmisten suurimmat murheet, huolet sekä turvallisuushaasteet. Se sisältää erilaisia suosituksia, mitkä on toteutettu yhdessä ikääntyvien ihmisten kanssa työskentelevien järjestöjen tai yhdistysten kanssa. Suositukset koskevat ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseen, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseen ja torjumiseen sekä tapaturmien ehkäisemiseen liittyviä asioita.

Tämän ohjelman tavoite on lisätä turvallisuutta ikääntyneiden ihmisten arjessa ja ennaltaehkäistä nykypäivänä ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunteen puutetta ja puuttua ongelmiin ennaltaehkäisevästi. Tämä vaatii eri viranomaistahojen sekä järjestöjen yhteistyötä. Ikääntyneiden turvallisuuden ohjausryhmä vastaa tämän ohjelman toimeenpanosta.

Lue alla olevasta lähdelinkistä ko. toimintaohjelman päivitys kokonaisuudessaan.

 

Lähde:

Valtioneuvosto:  Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys. Sisäministeriön julkaisu 6/2018. Sisäinen turvallisuus:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160520/6%202018%20SM%20Turvallinen%20elama%20ikaantyneille.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuvalähde:

Valtioneuvosto:  Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys. Sisäministeriön julkaisu 6/2018. Sisäinen turvallisuus. Muokattu kuva julkaisusta, s.8:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160520/6%202018%20SM%20Turvallinen%20elama%20ikaantyneille.pdf?sequence=1&isAllowed=y