Vapaaehtoisverkosto

Vapaaehtoisverkosto
-Alle on listattu joitakin esimerkkejä vapaaehtoistyötä tarjoavia toimijoita. Löydä niistä itsellesi sopivin ja lähde mukaan vapaaehtoistyöhön!  Mikäli sinulla on tiedossa jokin hyvä vapaaehtoisverkosto, joka voisi olla hyvä seniori365.fi -palvelun vapaaehtoisverkostolistalla, niin lähetä vinkki osoitteella: myynti@seniori365.fi  - kiitos.
 
 
-Info: Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskus tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoistyön tekemiseen Eroneuvoissa ja Neuvokahvilassa. Jos olet itse eronnut äiti tai isä ja sinulle on kiinnostusta tukea eroamassa tai juuri eronneita aikuisia.
 
-Info: ENTER ry on yhdistys eläkkeelle siirtyneille ja siirtyville ihmisille, joita tietotekniikka kiinnostaa tai askarruttaa.
 
-Info: Espoon kaupunki
 
-Info: Espoon Kaverikoirat on espoolaisten vapaaehtoisten ryhmä, joka koirineen vierailee muun muassa vanhainkodeissa, kehitysvammaisten asuntoloissa ja tapahtumissa ilostuttamassa ihmisiä.
 
Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry http://www.elpy.fi/elpy/vapaaehtoistoiminta/
-Info: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry tekee työtä ikääntyvän väestön ja vammaisten hyväksi ja osallistuu aktiivisesti Espoon ikäihmisten palvelujen kehittämiseen.
 
-Info: Espoon Reumayhdistys ry on espoolaisten ja kauniaislaisten reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien yhteisenä järjestönä. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsentensä osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia Parantaa reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden palvelujen laatua ja saatavuutta Tarjota tietoa, kuntoutusta, liikuntaa, virkistystä ja vertaistoimintaa.
 
-Info: Espoon seurakuntayhtymä
 
-Info: Espoon Tyttöjen Talo tarjoaa turvallisen, viihtyisän ja toiminnallisen paikan, jossa jokaisella tytöllä ja nuorella naisella on mahdollisuus tulla kohdatuksi omana itsenään. He tulevat jokaisen tytön ainutlaatuista kasvua omannäköiseksi naiseksi vastaamalla nuorten elämäntilanteiden ja kasvuympäristön luomiin haasteisiin ammattitaitoisesti.
 
Helinä Rautavaaran museo http://helinamuseo.fi/tietoa-museosta/
-Info: Helinä Rautavaaran museo on nimetty peruskokoelman lahjoittaneen Helinä Rautavaaran (1928–1998) mukaan. Museota ylläpitää Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö. Museon erityisalaa ovat kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta syntyneet ja syntyvät monikulttuuriset ilmiöt.
 
-Info: Jos haluaisit mukaan vapaaehtoistoimintaan, mutta et oikein tiedä, mikä vaihtoehdoistamme sopisi sinulle parhaiten, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää. Vapaaehtoistoimintaa kannattaa ehdottomasti kokeilla! Vapaaehtoisena et tarvitse mitään erityistaitoja, mutta oman elämäsi tulee olla tasapainossa. Toivomme myös, että voit sitoutua toimintaan vähintään vuoden ajaksi.
 
-Info: Irti Huumeista ry toimii huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä tukena ja äänitorvena sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä.
 
-Info: Kalliolan setlementti on yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Kalliolan muodostavat kansalaisopisto, kansalaistoiminta, vapaaehtoistyö sekä lastensuojelu- ja perhetyö.
 
Kanervakoti - Kanervahemmet ry http://www.kanervakoti.fi/henkil%C3%B6kunta
-Info: Kanervakoti on yksityinen, yhdistyksen ylläpitämä 43 -paikkainen hoivakoti Espoon Westendissä. Tarjoamme ympärivuorokautista hoivaa ikääntyneille ja muistisairaille.
 
-Info: Kansalaisviestin on suomalaisen yksityishenkilön ylläpitämä verkkosivusto, jonka kautta voit kirjallisen ja kuvallisen viestinnän avulla auttaa toisia ihmisiä. Verkkosivusto tarjoaa kirjoittamisesta tai kuvaamisesta pitäville aikuisille monipuolisia mahdollisuuksia tuoda netissä julkaistavaksi enemmän hyvinvointia vahvistavaa, kestäville arvoille rakentavaa ja turvalliseen suuntaan ohjaavaa sisältöä.
 
Kirkkopalvelut ry: https://vapaaehtoistyo.fi/ 
- info: Vapaaehtoistyö.fi-palvelumme tarjoaa auttavia käsiä paikallistason avustustyöhön. Palvelusta voit etsiä itseäsi kiinnostavia vapaaehtoistöitä ympäri Suomen. Erilaisia tehtäviä tarjoavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, kunnat ja kaupungit sekä monet järjestöt.
 
-Info: Kierrätyskeskuksen toiminnan tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja edistää uudelleenkäyttöä. Lisäävät ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta sekä osallisuuden ja työnteon mahdollisuuksia.
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri http://uudenmaanpiiri.mll.fi/tule_vapaaehtoiseksi/
-Info: Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, johon kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
 
-Info: HELMI on mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö. HELMI elää ja vaikuttaa käytännön ruohonjuuritasolla ja tärkeimpiä asiantuntijoita ovat yhdistyksen jäsenet.
 
-Info: Olemme vapaaehtoisyhteisö, jossa voimavaranamme ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.
 
-Info: Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden arjessa jaksamista. Parasta Lapsille ry järjestää leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille.
 
-Info: Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
 
-Info: Planin tavoitteena on, että lapset saavat kasvaa ja toteuttaa kykyjään ihmisoikeuksia kunnioittavassa maailmassa.
 
-Info: Punaisen Ristin perustehtävä on avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen niin kotimaassa kuin maailmalla. Toimivat lähellä ihmistä ja tarjoavat toimintamahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.
Tavoitteena on yhteinen hyvä - Teemme yhdessä hyviä juttuja, joilla on merkitystä.
 
-Info: Haluatko tavata uusia ihmisiä ja viettää aikaa ikääntyneiden kanssa? Porinaporukan vapaaehtoisena toimiminen voi olla sinun juttusi!
Porinaporukka – ikäihmisille seuraa ja yhdessä tekemistä, lähellä omaa kotia. Ikäihmisille suunnattu, vapaaehtoisten luotsaama Porinaporukka-toiminta tuo yhdessä tekemistä ja seuraa espoolaisiin asuinyhteisöihin. Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, lisätä yhdessäoloa ja vähentää yksinäisyyttä. Vastaamme mielellämme kaikkiin mieleesi juolahtaneisiin kysymyksiin, ota rohkeasti yhteyttä! Katso lisätietoja: https://www.asumisenapu.fi/porinaporukka/
 
-Info: Suomen Raamattuopiston Säätiö (SROS) on kristillinen järjestö, jolla on kansanopisto ja keskustoimisto Kauniaisissa. Ollaan Ihmisiksi! – lähimmäispalveluhankkeen tarkoituksena on lievittää pääkaupunkiseudulla asuvien vanhusten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta vapaaehtoistyön avulla.
 
Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry http://www.vammaisurheilu.fi/mika-on-vau/vapaaehtoistoiminta
-Info: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on urheilu- ja liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.
 
Työttömien ja velkaisten Tuki ry http://tvtry.weebly.com/vapaaehtoistyouml.html
-Info: TVT - Työttömien ja velkaisten tuki ry auttaa talousvaikeuksiin joutuneita ihmisiä jaksamaan elämässään eteenpäin tarjoamalla pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin velkaneuvontaa ja vertaistukea.
 
-Info: UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Toimimme kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Huolehdimme, että lapsen oikeudet terveyteen, koulutukseen ja suojeluun toteutuvat.
 
-Info: Espoon vapaaehtoisverkosto kokoaa järjestöjen, espoolaisten seurakuntien ja Espoon kaupungin tarjoamat vapaaehtoistehtävät.
 
 
 
Päivitetty 6.11.2018