Pro dosis Oy

Arvostele yritys: 
Ole ensimmäinen

Yritys lisätty palveluun - 22.01.2015

Osoitetiedot

Ei toimipaikkaa

Yhteystiedot

0103272380
Ei kotisivua
panto@prodosis.fi

Muut tiedot

Kotikäynnit: Yritys tekee kotikäyntejä
Y-tunnus: 2189241-5

Henkilökohtainen lääkeneuvonta kotikäynnillä

Erityiskoulutettu proviisori tai farmaseutti antaa henkilökohtaista lääkeneuvontaa ja lääkkeiden käytön opastusta potilaan kotona.

Lääkehoidon kokonaisarviointi Forte

Erityiskoulutettu proviisori tai farmaseutti päivittää potilaan lääkelistan, kartoittaa lääkehoidon ongelmat ja riskitekijät sekä esittelee löydökset ja toimenpide-ehdotukset potilaan hoidosta vastaaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Näytä koko kuvaus

Erityiskoulutettu proviisori tai farmaseutti päivittää potilaan lääkelistan, kartoittaa lääkehoidon ongelmat ja riskitekijät sekä esittelee löydökset ja toimenpide-ehdotukset potilaan hoidosta vastaaville terveydenhuollon ammattilaisille. Palveluun sisältyy potilaan haastattelu ja henkilökohtainen lääkeneuvonta kotikäynnillä, hoitavan lääkärin tapaaminen sekä kirjallinen raportti, josta käyvät ilmi mm. lääkärin päätöksellä toteutettavat lääkitysmuutokset.

Lääkityksen tarkistus Mite

Erityiskoulutettu proviisori tai farmaseutti selvittää lääkelistan avulla potilaan käytössä olevien lääkevalmisteiden merkittävimmät riskitekijät.

Näytä koko kuvaus

Erityiskoulutettu proviisori tai farmaseutti selvittää lääkelistan avulla potilaan käytössä olevien lääkevalmisteiden merkittävimmät riskitekijät. Kirjallisessa raportissa esitetään kuhunkin lääkevalmisteeseen liittyvät merkittävät riskit sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Palvelu voidaan toteuttaa nimettömästi.

Ladataan palveluita ja tuotteita...