• Mainos
  • Mainos

Välkommen till seniori365.fi service!

Seniorer behöver ett brett utbud av information och hjälp med vardagliga aktiviteter och för att klara sig hemma. På seniori365.fi-service hittar du ett omfattande sortiment av produkter, tjänster, information, aktualiteter, evenemang och aktiviteter som krävs av äldre -personer allt på en och samma plats. Servicen utvecklas och underhålls av studenter vid Laurea yrkeshögskolan.