För närståendevårdare

Närståendevårdarnas förbund och Läheiset ry (Eska) i Esbo och Grankulla stöder familjer som vårdar och tar hand om sin anhörig vars funktionsförmåga har försämrats. Föreningen är Närståendevårdarnas förbund och Läheiset rys medlemsförening och den fungerar även med andra aktörer.

I följande videor Esbo och Grankulla Närståendevårdarnas förbund och Läheiset rys verksamhetsledare Kristina Mustakallio berättar (på finska) vad det betyder att vara en närståendevårdare, hur man identifierar sig som vårdgivare samt vilka bidrag det finns för närståendevårdarna. I en intervju med närståendevårdare Ritva Särkä tittar vi på ämnet ur en närståendevårdarens perspektiv som jobbar på distans. Videorna är producerade av studerandena på Laurea yrkeshögskolan i samarbete med Närståendevårdarnas förbund och Läheiset ry i Esbo och Grankulla.

 
 

Vi vill tacka Eska rf och specielt verksamhetsledare Kristiina Mustakalliota sekä projesamt projekt planerare Anna-Leena Solhagen för samarbete med oss.