Brandvarnare

 

Bild: Sami Pokka

En brandvarnare upptäcker rök som är följd av förbränning och sirenen varnar invånare om faran. Röken är farligare än elden eftersom röken fyller hela lägenheten på ett ögonblick och kan orsaka en allvarlig fara t.ex. för en sovande person.   

När brandvarnaren används, placeras och underhålls på ett rätt sätt, kan den rädda liv.

Skötselanvisning:

  • Brandvarnaren måste testas en gång i månaden genom att trycka på varnarens testknapp.
  • Testa också brandvarnaren i ditt fritidshus eller om du har varit bort hemifrån för en lång tid.
  • Batterierna i brandvarnaren bör bytas en gång om året.
  • Om brandvarnaren piper då och då, måste batterierna bytas.
  • Om brandvarnaren inte fungerar efter bytet av batterierna, skaffa en ny brandvarnare.
  • Dammsuga yttersidan av brandvarnaren om det finns damm på den. Om det hamnar damm inuti brandvarnaren, är det rekommendabel att skaffa en ny.

Lagen kräver att varje våning i alla bostäder måste ha en brandvarnare för varje 60 m². Brandvarnaren skall installeras också i fritidshus, såsom i stugor.

Brandvarnaren skall fästas i taket, mer än en halv meter från väggen, mellan sovrummen och andra lokaler. Om det finns flera våningar i bostaden, i övre våningar skall brandvarnaren fästas i taket ovanför trappan.

Det rekommenderas att alla sovrum och tamburer har en brandvarnare. I stora lägenheter är det rekommenderat att använda brandvarnare som är kopplade ihop. Då alarmerar alla ihopkopplade brandvarnare om en av dem slår larm.

Källa: Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, www.spek.fi

Avainsanat: