Sävelsirkku-äänipalvelu

Sävelsirkku-äänipalvelu

Äänipalvelu Sävelsirkku on digitaalinen palvelu, joka tuo ideoita ja valmiita materiaaleja ryhmätoimintaan sekä muihin vuorovaikutustilanteisiin hoivakodeissa ja päivätoimintayksiköissä. Sävelsirkku perustuu yhdessä kuuntelemiseen ja äänen aktivoivaan, henkilökohtaisia muistoja herättävään vaikutukseen. Äänipalvelua käytetään liikunnan, laulamisen, tarinoinnin käynnistäjänä. Sitä käytetään myös lääkkeettömän hoidon osana rauhoittamaan levottomuutta ja tuottamaan iloa mm. yhteisen musiikin kuuntelun kautta. Sävelsirkun-äänipalvelun hyvät materiaalit ja ohjeistuksien avulla halutaan luoda mielekästä ja kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta lisäten henkilökunnan ja palvelustalon asukkaiden yhteisöllisyyttä. Palvelu on helppo ja nopea ottaa käyttöön lyhyelläkin valmisteluajalla. Sävelsirkku-menetelmä kehittyy jatkuvasti eteenpäin asiakastarpeiden ohjaamana, esim. uudistetut raportit, jotka kertovat tehdyn virikkeellisen työn määrän ja laadun. Palvelu on kehitetty Tekesin iWell-hankkeessa yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa.