Kokemusasiantuntijat kehittämässä -palvelu

Vanhan kaavan toistamisesta hyppy uuteen hypoteesiin 

Epäonnistumisen pelko ei saa jähmettää kehittämistyötä. Teknologialainaamon uusi Kokemusasiantuntijat kehittämässä -palvelu on esimerkki siitä, mitä tehdään, kun kaikkea on jo kokeiltu. Uskalletaan hypätä tuntemattomaan. 

Organisaatiot kohtaavat asiakkaansa tuotteiden ja palveluiden kautta. Asiakkaiden tarpeiden ja painotusten muuttuessa myös organisaation palveluiden ja tuotteiden on muututtava tai niistä tulee epärelevantteja.  

Uuden Kokemusasiantuntijat kehittämässä -palvelun tarkoituksena on poistaa yrityksen tarjoaman ratkaisun ostamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä esteitä loppukäyttäjien näkökulmasta. Konseptin ytimenä on palvelumuotoilu.

Konseptin avulla pyritään kehittämään tuotteista asiakaslähtöisempiä ja siten mahdollistamaan loppukäyttäjien selviytymisen alati muuttuvassa teknologiaviidakossa.

Yritysprojektin eteneminen

Palvelukokonaisuus muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. LOPPUKÄYTTÄJÄT (seniorit, omaiset, ammattilaiset) ovat arvokas resurssi ja tärkeä tiedonlähde, he ovat kokemusasiantuntijoita liittyen ikääntymiseen, kotona asumiseen ja tarvittaviin palveluihin sekä käytettävän teknologian hyödyntämiseen.

  1. OPISKELIJAT ovat tärkeä osa palvelun toteutusta ja palvelumuotoilun keinojen käyttäjiä. Opiskelijat saavat projektissa työelämässä tarvittavia valmiuksia niin teknologiasta, kehittämistyöstä kuin asiakkaiden parissa toimimisesta. Opiskelijoiden ohella lehtorit ovat tärkeä yhteistyökumppani, ja prosessista haluttiin luoda myös heille mahdollisimman selkeä ja helposti opintojaksoille integroitava malli.

  1. Prosessin kolmas osapuoli ovat YRITYKSET, joille projekteja toteutetaan. Projektien tarve nousee yritysten ajatuksista ja kokemuksista sekä loppukäyttäjiltä tulleeseen palautteeseen liittyen hyvinvointiteknologiaratkaisujen ostamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön sekä niissä ilmeneviin esteisiin.

Kokemusasiantuntijat kehittämässä -palvelun kehittäminen on vasta alussa ja ensimmäiset opintojaksopilotoinnit tullaan tekemään keväällä 2019. 

Mikäli kiinnostuit ja haluat testata ja kehittää tuotettasi tai palveluasi, ota yhteyttä!  

Case-kuvaus Kokemusasiantuntijat kehittämässä -palvelusta ­»

Anniina Honkonen
anniina.honkonen@laurea.fi  
040 6739875

Kati Mansikkaniemi
kati.mansikkaniemi@laurea.fi 
040 1883637