Seniorineuvojan haastattelu


Seniorineuvoja Jenni Björksten Aktiivisuutta elämään omaishoitajille –tapahtumassa Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoossa 26.2.2015.

Seniorineuvoja Jenni Björksten kertoo alla olevassa haastattelussa työstään Espoon kaupungin vanhuspalvelujen palveluohjaajana. Hän vastaa kysymyksiin muun muassa siitä, minkälaisissa asioissa Seniorineuvojaan voi olla yhteydessä, Seniorineuvojan asiakkuuksista, ohjauksen ja neuvonnan tarpeista sekä miten ja milloin Seniorineuvojaan saa yhteyden.

1. Kerro seniorineuvojan työstä ja minkälaisissa asioissa sinuun voi olla yhteydessä?

Seniorineuvonnan palveluohjaajan työ on hyvin monipuolista. Siihen kuuluu henkilökohtaista asiakaspalvelua puhelimitse, sähköpostilla ja sovittuja tai spontaaneja asiakastapaamisia toimistollamme.

Useimmin Seniorineuvonnasta kysyttyjä kysymyksiä ovat muun muassa:

 • Asunnon hakeminen (myös tilapäiseen tarpeeseen), asunnon muutostyöt
 • Kuljetuspalvelutuki, siivouspalvelut ja muut tukipalvelut
 • Tietokoneapu, ulkoiluapu, kotiapu
 • Kotihoito (miten hakeudutaan, toipilasajan kotihoito, palvelutarpeen muutokset)
 • Erilaiset huolta herättävät asiat lähipiirissä, kuten epäily alkavasta muistisairaudesta
 • Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen ja palvelutalot
 • Palveluseteli
 • Ulkopaikkakuntalaisen hakeminen hoivakotiin Espoossa

Asiakaspalvelun lisäksi teen paljon yhteistyötä Espoon kaupungin muiden senioritoimijoiden (kuten Liikuntapalvelut, Kirjasto, Kulttuuri ja Työväenopisto) kanssa sekä yhteistyötä oppilaitosten, järjestöjen ja eri kolmannen sektorin toimijoiden kuten seurakunnan kanssa. Järjestämme mm. yhteisiä tapahtumia ja ryhmätoimintaa senioreille.

Vierailen myös seniorijärjestöissä, seurakuntien ikäihmisten kerhoissa kertomassa toiminnastamme tai jostain muusta ikäihmisiä kiinnostavasta aiheesta. Käyn myös jonkin verran kertomassa henkilökunnalle Ennakoivien palvelujen toiminnasta, jotta he osaavat myös ohjata senioreita ennakoivan toiminnan pariin.  Lisäksi päivitän Seniorin palveluopasta ja Asumisopasta ja toimitan niitä eri tahoille kuntalaisten saataville.

Palveluohjaajan tehtävän lisäksi olen tällä hetkellä mukana myös Espoon kaupungin Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa, jossa kehitetään uusia toimintamalleja ikäihmisten toimintaan ja -palveluihin yhdessä eri toimijoiden kanssa. Järjestämme muun muassa seniorien syntymäpäiviä, virkistyspäiviä omaishoitajille Omnian ja Laurean kanssa, olemme aloittaneet Kauppakeskuskävelyt ja kampanjoimme kodin esteettömyyden puolesta. Tarkoitus on kehittää pysyvää toimintaa senioreille, mikä voisi jatkua, vaikka kehitysohjelma loppuukin vuonna 2017.

Haluamme kehitysohjelmassa myös parantaa tiedottamista senioriasioista, mikä oikeastaan kuuluu myös Seniorineuvonnan toimintaan. Tämän vuoksi olemme muassa tiedottaneet toiminnoista enemmän myös sanomalehdissä, jotta mahdollisimman moni espoolainen seniori tietäisi, mitä toimintaa on olemassa, eikä jäisi yksin kotiin siitä syystä ettei tiedä, mihin voisi osallistua.

Teemme myös yhteistyötä Espoon yhteispalvelupisteiden kanssa. Toimitamme heille infomateriaalia ja tuemme ja koulutamme heitä ohjaamaan ja neuvomaan senioriasiakkaita.

2. Ketkä kaikki ovat seniorineuvojan asiakkaita?

Meihin on eniten yhteydessä seniorit ja ikäihmiset itse. Myös omaiset ja läheiset ovat paljon yhteydessä. Jonkin verran myös työntekijät sekä opiskelijat, jotka tarvitsevat tietoa senioriasioista Espoossa. Seniorineuvonnassa on mahdollista asioida myös anonyymisti niin halutessaan.

3.  Minkälaisissa asioissa tarvitaan eniten ohjausta ja neuvontaa?

Meihin ollaan usein yhteydessä silloin kun kotona asuminen ei suju enää ihan omin voimin vaan tarvitaan esim. apua siivoukseen. Usein tilanteissa, joissa tarvitaan jotain tukea ikäihmiselle, oli se sitten sosiaalista tai muuta. Myös asumiseen liittyviä asioita kysytään paljon, mitä tukea voi saada kotona asumiseen ja mitä sitten, jos ei voi enää asua kotona. Tässäkin asiassa asumisen esteettömyys on ensiarvoisen tärkeää. Rohkaisemmekin kaikkia kiinnittämään huomiota kotinsa esteettömyyteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta siellä voisi asua vaikka toimintakyky heikkenisikin.

Me olemme myös taho, johon voi ottaa yhteyttä, jos ei tiedä mistä ja miten voi saada apua ja tukea. Selvitämme tilanteen yhdessä ja avustamme eteenpäin asiassa. Toki emme aina voi selvittää asiaa loppuun asti, kuten vaikka voiko henkilö saada jotain KELA:n tukea. Emmekä tee varsinaista palvelutarpeen arviointia tai päätöksiä palvelujen saamisesta. Mutta kartoitamme tilannetta ja ohjaamme kysyjää, tarvittaessa olemme myös yhteydessä muihin tahoihin ja selvitämme asioita.

Myös ikäihmisten yksinäisyys näkyy meillä vaikka yhteydenottaja ei sitä heti suoraan sanoisikaan. Työ vaatiikin tarkkaa kuuntelua ja joskus täytyy lukea rivien välistä, mitä yhteydenottaja oikeasti voisi tarvita.  Joskus voi olla todella tärkeää kuunnella asiakkaan tarinaa pidempäänkin, jotta selviää, mistä on kysymys ja mikä voisi olla ratkaisu. Toisinaan taas riittää, että selvitän yhteydenottajalle yhteystiedot sinne mistä hän voi hakea tarvitsemaansa palvelua.

4. Miten ja milloin seniorineuvojaan saa yhteyden?

 • Avoinna ma-to klo 10–15
 • Puh. (09) 816 30 265

Jos linja on varattu tai ei vastaa, jätä soittopyyntö vastaajaan.

 • Käyntiosoite:
  Nelikkokuja 3, 02230 Espoo
  (Matinkylä, Palvelutalo Omenatarha, sisäänkäynti Nelikkotien puolelta)
 • Käyntiä varten on hyvä sopia aika etukäteen

 

Kiitämme lämpimästi Seniorineuvoja Jenni Björksteniä haastattelusta!

Kategoria: