RAY järjestää tuettuja lomia


 
Tuettua lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat ihmiset, 
jotka eivät omin varoin pysty järjestämään lomaa. Lomaa on mahdollisuus 
hakea yksin tai perheen kanssa.

 

Lomapäätökseen vaikuttavat
  • Taloudellinen tilanne: pienet tulot, asunto- ja opintolainat tai muut erityiset kulut.
     
  • Sosiaaliset syyt: työttömyys, lomautus, perheongelmat, perheen koko, omaisen hoitaminen ja yksinhuoltajuus tai muutoin vaikea elämäntilanne.
     
  • Terveydelliset syyt: fyysinen tai psyykkinen sairaus, pitkäaikaissairaudet, vammat.
  • Aikaisempi lomatuki: tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

 

Jokaisella lomaviikolla on oma teemansa. Valitse itsellesi sopivin.
Teemoja on esimerkiksi:

Ikäihmisten hyvinvointiloma
Omaishoitajalomat
Kuurovammaisten lomat
Näkövammaisten lomat

Lisätietoa löydät täältä!