Koulutustapahtumat

Vapaaehtoisena voi toimia lukuisissa eri tehtävissä ja rooleissa. Vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi asiointiapuna, saattajana, juttukaverina, ulkoiluseurana tai atk-apuna. Myös vertaisohjaajana toimiminen on hieno mahdollisuus, jossa voi tuoda oman osaamisensa toisten iloksi. Osallistumisella voi antaa lahjaksi aikaansa ja myötävaikuttaa vanhempien ihmisten hyvinvointiin konkreettisilla teoilla.

Täältä löydät vapaaehtoistyön koulutustapahtumia:

 
 
Seuraavana esittelyssä muutamia koulutustapahtumaesimerkkejä:
 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle – koulutus on erityisen suosittu ja suositeltava. Siinä saa loistavat valmiudet ikäihmisten kanssa ulkoiluun ja paljon tietoa vapaaehtoistyöstä. Koulutuksen päättyessä voi toimia vapaaehtoisena esimerkiksi Aurorakodissa (www.espoo.fi/Aurakodin_palveluasumisyksikkö) ikäihmisten parissa.  Siinä käydään läpi ulkoilun hyödyt iäkkäille, turvallinen ulkoilu, vapaaehtoistyön periaatteet, liikkumisen esteettömyys, erilaiset ympäristöt, ulkoiluystävän omat voimavarat ja apuvälineiden käyttö sekä kotivoimistelun ohjaus.

Koulutukseen kuuluu kaksi puolen päivän pituista tapaamista, joihin molempiin sisältyy yhteinen aamupala ja lounas. Tämän lisäksi myös koulutus ja koulutuksen materiaalit ovat vapaaehtoiselle maksuttomia. Järjestäjänä toimivat Espoon kaupungin liikuntapalvelut ja vanhusten palvelut. Lisätietoja koulutuksesta saa numerosta 046 877 1917 tai sähköpostiosoitteesta vapaaehtoistoiminta(at)espoo.fi

Keikka-apu -koulutuksen tarkoituksena on tehdä vapaaehtoisesta maailman tärkein ihminen toiselle. Esimerkkitapauksia ovat ikäihmiset, jotka tarvitsevat apua uuden puhelimen käytössä ja pyörätuolilla liikkuvat vanhukset, jotka saattavat tarvita saattajan apua. Järjestäjänä toimii Espoon Vapaaehtoisverkosto, ja koulutus järjestetään yhteistyössä Espoon vanhusten palvelujen kanssa. Lisätietoja keikka-avusta saa Espoon Järjestöjen Yhteisö Ry:stä Päivi Rekulalta numerosta 050 381 0999 tai laittamalla sähköpostia osoitteella keikka(at)ejy.fi.

SenioriOsaaja-koulutus: vapaaehtoisten voimavarat tehokäyttöön 

 

SenioriOsaaja - Kouluttaja täydennyskoulutus 5op

SenioriOsaaja -koulutuksemme on Laurean tuotemerkki. Laurea tarjoaa pitkäaikaisen kokemuksen pohjalta SenioriOsaaja - Kouluttaja-täydennyskoulutusta, jonka suorittaminen antaa oikeuden kouluttaa SenioriOsaajia. Koulutus perehdyttää vapaaehtoistoiminnan kenttään, ryhmien ohjaukseen ja SenioriOsaajien kouluttamiseen. Koulutus tukee SenioriOsaajien kouluttajien verkottumista keskenään ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Taustaa SenioriOsaaja - toiminnasta

SenioriOsaajien koulutus ja toimintamalli on alun perin kehitetty vuonna 2002 Saksan hallituksen Erfahrungswissen für Initiativen – ohjelmassaKoulutuksen tarkoituksena on saada seniori-ikäisten elämän aikana karttunut tieto ja taito käyttöön vapaaehtoistoiminnassa.

Laurea ja Vantaan kaupunki ovat järjestäneet SenioriOsaaja – koulutusta vuodesta 2006 ja Espoossa vuodesta 2007. SenioriOsaajia on koulutettu yhteensä n. 250 henkilöä ja he toimivat aktiivisesti kaupunkien kehittämistyöryhmissä. Senioriosaajat toimivat laajasti yhteiskunnassamme tuottaen sosiaalista pääomaa ja alueellista hyvinvointia mm. vertaistukiryhmissä,  julkisen että kolmannen sektorin toimintakentissä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajille sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, jotka työskentelevät yksityisissä, järjestöjen ja julkisen seniori- ja vanhuspalveluissa tai vastaavat vapaaehtoistyöstä.

 

Päivitetty 28.9.2018